Prejsť na obsah

Návšteva z Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku

1minút, 50sekúnd

V pondelok 26. februára 2024 popoludní prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. a dekanka Filozofickej fakulty prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD. prijali v priestoroch Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vzácnu návštevu z Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku. Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu a Martina Saganová, referentka pre univerzitné a vedecké výmenné pobyty navštívili našu univerzitu s cieľom rokovať o existujúcej spolupráci s univerzitami vo Francúzsku, Francúzskym inštitútom na Slovensku, Francúzskou alianciou a rozvoji tejto spolupráce na ďalšie obdobie.

„Spolupráca s francúzskymi univerzitami má na univerzitnej úrovni a v rámci mnohých pracovísk fakúlt svoju dlhoročnú tradíciu, tak v rámci učiteľských a študentských mobilít, dvojitých doktorandských a magisterských diplomov, ako aj vo vedecko-výskumnej činnosti a spoločných projektoch. Jej vysoká úroveň a rozvoj sú možné aj vďaka pretrvávajúcej podpore Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku,“ ocenila spoluprácu pani prorektorka Tomaščíková.

„Množstvo uskutočnených spoločných podujatí, ako napríklad prednášky a diskusné fóra, prezentácie možností získania štipendií a dlhoročný záujem a podpora programu dvojitých diplomov v magisterskom stupni štúdia v spolupráci s Univerzitou v Štrasburgu sú príkladom konkrétnych foriem spolupráce s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky a Filozofickou fakultou,“ zhodnotila pani dekanka Panocová.

Po skončení stretnutia sa pán Pautrat a pani Saganová presunuli na pôdu Filozofickej fakulty UPJŠ do budovy Platón, kde sa o 14. hodine začala prezentácia ponuky štipendií francúzskej vlády pre študentov, doktorandov a pedagógov UPJŠ. V rámci programu odzneli zaujímavé informácie o možnostiach štúdia vo Francúzsku, štipendiách poskytovaných francúzskou vládou, ako aj možnostiach štúdia v anglickom študijnom programe. Podujatie prebehlo pod záštitou Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.


Študuj na UPJŠ