UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Rektor UPJŠ prijal nemeckého veľvyslanca

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a doc. JUDr. Regina Hučková, PhD., poverená plnením úloh agendy pre zahraničné vzťahy a mobilitu na UPJŠ, prijali dňa 19. mája 2017 na pôde rektorátu J.E. pána Joachima Bleickera, veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike, ktorého sprevádzal Honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach prof. Dr. Juraj Banský. Vo vzájomnom rozhovore vyzdvihli doterajšie veľmi dobré vzájomné vzťahy a vyjadrili obojstranný záujem na posilňovaní doterajšej inštitucionálnej spolupráce, osobitne v oblasti vysokoškolského vzdelávania.


Posledná aktualizácia: 09.01.2018