UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Nórska delegácia na pôde Rektorátu UPJŠ v Košiciach

V stredu 25. septembra 2019 navštívila Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach deväťčlenná skupina zástupcov lokálnych samospráv, univerzity, štátnej agentúry i mládežníckych organizácií zo severnej časti Nórska z miest Kirkenes, Tromsø a Bodø.

Stretnutie sa uskutočnilo v zrekonštruovanej Veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ v Košiciach za účasti prorektorky pre zahraničné vzťahy doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. Účelom stretnutia bolo vzájomné predstavenie zástupcov organizácií, ktorých pracovné zameranie a činnosť môže byť predpokladom pre budúcu medzinárodnú spoluprácu, prípravu spoločných projektov, či hľadania vzájomnej inštitucionálnej  podpory. 

Po úvodnom vzájomnom predstavení hostí a hlavných cieľov, poslania a zamerania UPJŠ prebehla diskusia o problémoch regiónov východného Slovenska východného Slovenska i severného Nórska, napr. odchod talentovaných mladých ľudí do inej časti krajiny alebo do zahraničia, bariéry spojené s prekonávaním schengenskej hranice, internacionalizácia a vytváranie medzinárodného pracovného prostredia a ďalšie. Pozitívom bola ochota nórskych partnerov zdieľať ich skúsenosti a know- how priamo na pracovnom stretnutí ako aj otvorenosť diskutovať o možnostiach budúcej spolupráce.
 


Posledná aktualizácia: 22.01.2021