Prejsť na obsah

Ôsmy ročník Dňa kariéry s Milanom Kolcunom

2minút, 42sekúnd

Zamestnávateľov a študentov sme privítali na ôsmom ročníku Dňa kariéry na UPJŠ v stredu 10. apríla 2024 od 9.30 hod. v budove Sokrates v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ. Ústrednou témou aktuálneho ročníka bola kariéra na Slovensku.

Deň kariéry organizovaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitným poradenským centrom UPJŠ (UNIPOC) je skvelou príležitosťou pre študentov univerzity stretnúť kvalitných zamestnávateľov na jednom mieste ešte pred úspešným ukončením štúdia. Zároveň poskytuje priestor pre zamestnávateľov informovať záujemcov o prácu a budúcich absolventov o benefitoch a možnostiach kariérneho rastu v ich spoločnosti. Ôsmy ročník podujatia sa začal už tradične spoločnými biznis raňajkami vedenia UPJŠ s pozvanými zamestnávateľmi  a vystavovateľmi. Následný program bol rozdelený do dvoch samostatných zón – PROMO a INSPIRATION zóny. Študentská jedáleň na Moyzesovej ulici sa 10. apríla od 9.30 hod. do 12.00 hod. premenila na  veľtrh pracovných príležitostí, na ktorom prezentovalo ponuku práce 24 firiem: Fpt Slovakia, s. r. o.; MEDIREX GROUP; ORL Humenné, s. r. o.; Dr. Martin Zubná klinika; Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie (AdLa), s. r. o.;  Čechová & Partners; Holcim European Business Services; PARTNERS GROUP SK, s. r. o.; U. S. Steel Košice;  Vista, s. r. o.; Váš Lekár, s. r. o.; Zurich Insurance Ltd. a ďalší.

V rámci INSPIRATION zóny o 10. hodine vystúpil niekdajší absolvent UPJŠ, spisovateľ, prekladateľ a najznámejší košický „potulkár“ Milan Kolcun. Program pokračoval panelovou diskusiou s hostkami – úspešnými vedkyňami a výskumníčkami doma na UPJŠ aj  v zahraničí. Svoju prácu predstavili prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD. z filozofickej fakulty, doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD., univerzitná profesorka z lekárskej fakulty, doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. z prírodovedeckej fakulty a JUDr. Laura Bachňáková Rózenfeldová, PhD. z právnickej fakulty a Centra transferu technológií TIP-UPJŠ.

Jednou z aktuálnych tém, ktorá je čoraz častejšie diskutovaná, je odliv mozgov zo Slovenska alebo tzv. brain drain. Práve preto sme sa rozhodli tému ôsmeho ročníka Dňa kariéry na UPJŠ venovať kariére na Slovensku. Spoločne so študentmi sme hľadali odpoveď na otázku, čo charakterizuje mladých, ktorí preferujú odchod za prácou do inej krajiny, a  naopak čo môžu ponúknuť domáci zamestnávatelia svojim budúcim zamestnancom, aby ich motivovali vykročiť na svoju profesijnú dráhu práve v  ich podniku.  Stále aktuálna je aj téma rodovej rovnosti najmä v pracovnom prostredí, z toho dôvodu sme do panelovej diskusie pozvali štyri úspešné vedkyne a pedagogičky pôsobiace na UPJŠ  s cieľom motivovať naše študentky na ceste k ich vlastnému kariérnemu rastu,“ informovala riaditeľka UNIPOC a organizátorka podujatia RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD.

Ďakujeme všetkým zúčastneným. 


Študuj na UPJŠ