Prejsť na obsah

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného objektu PF UPJŠ v Košiciach – UVP TECHNICOM

2minút, 0sekúnd

UPJŠ v Košiciach aktívne participuje aj v aktivitách Univerzitného vedeckého parku Technicom, ktorý má ambíciu stať sa medzinárodne uznávaným centrom výskumu a zdrojom inovácií v oblasti znalostných technológií. Projekt  sa realizuje od júna 2013 do augusta 2016 a spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) prostredníctvom výzvy „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier“. Celkové oprávnené výdavky tvorili sumu 4,48 mil. €. V rámci realizácie projektu bola dostavaná a kompletne zrekonštruovaná budova PF UPJŠ v Košiciach na Jesennej 5. Celkovo vzniklo alebo bolo modernizovaných viac ako 580 m2 úžitkovej plochy a viac ako 930 m2 kancelárskej plochy. Rekonštruované priestory budú slúžiť na realizáciu vedecko-výskumnej činnosti, prijímanie špičkových výskumníkov a miesto si tu nájdu aj novo vzniknuté „start-up a spin-off“ spoločnosti.

Univerzitný vedecký park hneď od začiatku svojho pôsobenia disponuje najmodernejším prístrojovým a laboratórnym vybavením v hodnote viac ako 2,2 mil. €. Toto prístrojové vybavenie má za cieľ prispieť k vytvoreniu prostredia podporujúceho inovácie a vzájomnú interakciu výskumných tímov a podnikateľských subjektov. Celkové náklady rekonštrukcie sú vo výške 919 265,85 €, z toho schválené zdroje: nenávratný finančný príspevok: 248 004,79 €, dotácia z (MŠVVaŠ SR) 549 423,85 € vlastné zdroje PF v Košiciach spolu: 121 837,21 €.

 „Okrem technického vybavenia výskumných tímov boli zakúpené aj unikátne zariadenia a prístroje ako napr. vysokovýkonný centrálny výpočtový uzol s dátovým úložiskom, bezpilotné letecké zariadenie s integrovaným laserovým skenerom a hyperspektrálnou kamerou, pozemný 3D laserový skener, videokonferenčná miestnosť, či zvukotesná komora slúžiaca k štúdiu sluchového a krosmodálneho vnímania. Rovnako  sa dokončila komplexná  rekonštrukcia strechy na objekte  Park Angelinum 9, v ktorej sídli Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach a Vedecko výskumné centrum PROMATECH. Teším sa, že fakulta získala moderné priestory na Jesennej 5 a  Park Angelinum 9, resp. urobila dôležitý krok k záchrane a revitalizácii  tohto campusu“ uviedol dekan PF UPJŠ V Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.


Študuj na UPJŠ