Prejsť na obsah

Aktuality

Veľvyslankyňa Talianska J. E. Catherine Flumiani poctila UPJŠ svojou návštevou

Zástupkyne vedenia univerzity a vedenia filozofickej fakulty prijali J.E. Catherine Flumiani, veľvyslankyňu Talianskej republiky na Slovensku 27. novembra 2023 v budove Rektorátu UPJŠ v Košiciach. Prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD. rokovali s J. E. Catherine Flumiani predovšetkým o … Čítať ďalej
28. novembra 2023

Zasadnutie Správnej rady UPJŠ v Košiciach, 24.11.2023

24. novembra 2023 prebehlo zasadnutie Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktoré boli prizvaní rektor UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., kvestor UPJŠ Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA a predsedníčka Akademického senátu UPJŠ prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA.
24. novembra 2023

 Profesorka Zuzana Gdovinová získala Cenu za vedu a techniku 2023

V piatok 10. novembra 2023 sa uskutočnil v bratislavskej Inchebe galavečer spojeným s odovzdávaním Ceny za vedu a techniku v rámci jubilejného 20. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku ôsmim výnimočným osobnostiam a jednému vedecko-technickému tímu, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach vedy a techniky a prispievajú popularizácii vedy. Medzi ocenenými bola aj prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN. Cenu získala v kategórii Osobnosť vedy a techniky za svoje výborné výsledky v oblasti výskumu cievnych mozgových príhod a neurodegeneratívnych a demyelinizačných ochorení.
15. novembra 2023

Študuj na UPJŠ