UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prvý právny online portál na Slovensku

Portál Students for students je určený pre všetkých študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  v rámci ktorého budú študenti práva od letného semestra odpovedať na otázky študentov univerzity v oblastiach občianskeho práva, obchodného práva, daňového práva, pracovného práva a stavebného práva. 

Aby boli študenti práva už počas štúdia čo najviac konfrontovaní s reálnymi právnymi situáciami, s ktorými je možné bežne sa stretnúť v každodennom živote, spustila Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach študentský právny on-line portál s názvom STUDENTS FOR STUDENTS. Portál je zastrešovaný Pracoviskom právnych kliník, ktoré klinický právny program na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach koordinuje.

Portál Students for Students umožňuje študentom všetkých fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach položiť študentom práva otázku z vybranej oblasti práva, v ktorej potrebujú získať relevantné právne informácie. Študenti práva pod dohľadom supervízora – skúseného advokáta, následne na túto otázku bezplatne vypracujú odpoveď. Týmto spôsobom majú študenti práva možnosť nielen prehĺbiť svoje teoretické poznatky ale zároveň prispievajú k zvyšovaniu právneho vedomia širšej skupiny ľudí, ktorí nemajú právnické vzdelanie a potrebujú konkrétnu právnu informáciu na riešenie bežnej životnej situácie.

Bližšie informácie: portal.ccvapp.upjs.sk

Tlačová správa

Posledná aktualizácia: 22.02.2018