Prejsť na obsah

UPJŠ navštívila portugalská veľvyslankyňa

0minút, 59sekúnd

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. a prorektorka pre internacionalizáciu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka prijali v pondelok 29. apríla 2024 popoludní na pôde Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach portugalskú veľvyslankyňu na Slovensku J. E. Marie João Lopes Cardoso. 

Zástupkyne vedenia UPJŠ a pani veľvyslankyňa rokovali o existujúcej spolupráci pracovísk UPJŠ s portugalskými univerzitami a o možnostiach spoločných aktivít s Veľvyslanectvom Portugalskej republiky na Slovensku.

Návšteva pani veľvyslankyne na pôde našej univerzity otvára nové možnosti zapojenia sa našich študentov a kolegov do rozmanitých iniciatív, ktoré prinesú reálne výsledky v oblasti našej internacionalizácie,“ zhodnotila prorektorka Tomaščíková.

Teším sa, že pani veľvyslankyňu zaujala myšlienka o možnej spolupráci UPJŠ a portugalských univerzít v oblasti interkulturality  a diverzity, s ktorou má Portugalsko bohaté skúsenosti. Ide o dôležitú tému v spoločnosti a pre univerzitné prostredie zvlášť,“ vyjadrila sa prorektorka Ručinská.


Študuj na UPJŠ