UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Voľby kanditáta na rektora UPJŠ v Košiciach

Akademický senát UPJŠ uznesením zo dňa 4. apríla 2019 vyhlásil voľby kandidáta na rektora

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

na deň 16. mája 2019 o 9.00 hod.
v Historickej aule UPJŠ.
 

Volebná a mandátová komisia AS UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 2. mája 2019
zaregistrovala nasledovné platné návrhy uchádzačov na kandidáta na rektora UPJŠ

1. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Predvolebné zhromaždenie sa uskutočnilo

dňa 14. mája 2019 o 14.00 hod.
v Aule RB0A5 (MP5), RB pavilón, Moyzesova 11, Košice.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vystúpenie uchádzača na kandidáta na rektora UPJŠ
    (AIS, Administratívny systém, Správa a zverejňovanie dokumentov, Oznam, Oznam pre UPJŠ)
  3. Diskusia
  4. Záver


Vážení členovia Akademickej obce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, nové!
v súvislosti s konaním predvolebného zhromaždenia akademickej obce dňa 14.5.2019 a predstavením kandidáta na rektora UPJŠ v Košiciach mi dovoľte Vám oznámiť, že v AIS2 boli zverejnené materiály kandidáta ako podklad pre diskusiu.

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., predsedníčka AS UPJŠ

 

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., v.r.
predseda VaMK AS UPJŠ
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. v.r.
predsedníčka AS UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021