Prejsť na obsah

Pracovníci UPJŠ Top osobnosťami medicíny magazínu Forbes

0minút, 52sekúnd

Magazín Forbes sa rozhodol oceniť prácu najlepších slovenských lekárok a lekárov a predstaviť odborníkov z rôznych medicínskych odborov prinášajúcich do praxe inovatívne metódy, vykonávajúcich zložité operačné výkony, či odvádzajúcich skvelú prácu v ambulanciách. Medzi 75 Top osobnosťami medicíny nechýbajú ani pracovníci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach z Lekárskej fakulty:

Dr. h. c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška PhD.
prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek PhD., MHA
prednosta I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice
MUDr. Peter Lengyel, PhD.
prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UPJŠ LF a Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Našim kolegom srdečne gratulujeme a želáme im veľa elánu do ďalšej práce nielen v prospech slovenských pacientov, ale aj študentiek a študentov našej univerzity!

Viac


Študuj na UPJŠ