UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ v Košiciach priblížila spolu s ďalšími významnými inštitúciami boje o Slovensko a Francúzsku vojenskú misiu v roku 1919

Každým historickým medzníkom jedna epocha končí a iná ním začína. Príkladom sú i historické udalosti odohrávajúce sa na slovenskom území v rokoch 1918 – 1919. Ich význam a dôležitosť priblížil prednáškový cyklus a vernisáž výstavy pod názvom Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia. Organizátormi podujatia boli okrem Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach aj Východoslovenské múzeum v Košiciach (kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja); Vojenský historický ústav, Bratislava; Ministerstvo vnútra SR; Štátny archív v Košiciach a Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Zároveň podujatie finančne podporili Ministerstvo kultúry SR a Košický samosprávny kraj. Prednáškový cyklus a výstava sa uskutočnili v utorok 21. mája 2019 pod záštitou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky vo Francúzsku so sídlom v Paríži Igora Slobodníka a mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave Christopha Léonziho.

Nielen o Francúzskej vojenskej misii, ale aj o ďalších dôležitých udalostiach z rokov 1918 – 1919 sa diskutovalo v rámci prednáškového cyklu v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach. So svojimi príspevkami vystúpili prednášajúci E. Boisserie z INALCO Paris, Š. Šutaj z UPJŠ v Košiciach a M. Čaplovič z VHÚ Bratislava.

Pri príležitosti 100. výročia začlenenia územia Slovenska do štátu, v ktorom sa Slováci prvýkrát angažovali v pozícii štátotvorného národa, vznikla Výstava Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia. Jej úlohou je pripomenúť neľahký zápas o spoločný štát i dnes prehliadaný podiel Francúzskej vojenskej misie na úspešnom priebehu nastolenia česko-slovenskej štátnej moci na území Slovenska. Vernisáž výstavy sa uskutočnila v utorok 21. mája 2019 o 15. hodine v Historickej účelovej budove VSM na Námestí Maratónu mieru 2 v Košiciach. Pre záujemcov je sprístupnená do 4. augusta 2019.

Ďalšie informácie nájdete v tlačovej správe.

Posledná aktualizácia: 22.01.2021