UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prijatie študentov rektorom

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. prijal dňa 16. novembra 2017 študentov našej alma mater pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodného dňa študentstva. Podujatie sa zároveň uskutočnilo aj pri príležitosti osláv 30. výročia programu Erasmus+ a zúčastnili sa na ňom vybraní študenti zo všetkých fakúlt našej univerzity, ktorí počas svojho štúdia v rámci programu Erasmus+ realizovali pobyt v zahraničí. Na spoločnom stretnutí so zástupcami vedenia univerzity a koordinátormi programu Erasmus+ v priestoroch budovy Minerva tak mali možnosť vymeniť si skúsenosti a zážitky zo svojich zahraničných mobilít. Úvodný príhovor predniesol pán rektor a následne odovzdal prítomným študentom dekréty o udelení mimoriadneho štipendia. Vystúpenie inštitucionálnej koordinátorky programu Erasmus+ Mgr. Renáty Timkovej, PhD. plynulo prešlo do živej diskusie, ktorá medzi študentmi v príjemnej atmosfére trvala do neskorého popoludnia.  

Zoznam študentov, prijatých rektorom UPJŠ pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu:

Lekárska fakulta Prírodovedecká fakulta
 

Kristína Ivančová
Dominik Kobák
Natália Savková

  Mgr. Erika Samoľová
Diana Plačková
David Szabari
Právnická fakulta Fakulta verejnej správy
 

Bc. Tomáš Palčík
Bc. Martina Chrobáková
Mgr. Lucia Bodišová

  Mgr. Jana Volochová
PhDr. Jana Džuňová
Marianna Šuľová
Filozofická fakulta    
 

Mgr. Terézia Kulíková
Bc. Timea Krauszová
Mgr. Veronika Nogolová

   


Posledná aktualizácia: 21.02.2019