Prejsť na obsah

Rektor Daniel Pella hovoril o dôležitosti inovácií v zdravotníctve

3minút, 4sekúnd

Prínosu digitálnych inovácií v oblasti zdravotníctva bola venovaná konferencia HealthCare 2024, ktorá sa konala v stredu 7. februára 2024 vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Po uvítacom prejave generálneho riaditeľa  Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia Andreasa Trulsa sa k prítomným hosťom prihovoril aj rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

V príhovore zdôraznil, že tak, ako kedysi bola medicína z pohľadu pacienta i lekára tzv. „bed side“ medicínou, teda medicínou pri posteli chorého, dnes už takmer nikto nepochybuje, že súčasná medicína je už aj „high tech“ medicínou – medicínou založenou na inovatívnych technológiách. Úlohu technológií v oblasti zdravotníctva preto vidí rektor UPJŠ profesor Daniel Pella ako nezastupiteľnú, keďže nové technológie, aj keď sú nákladné, v konečnom dôsledku zlacňujú diagnostiku a výrazne zvyšujú efektivitu liečby.

Sme hrdí na to, že na vývoji takýchto technológií pracujú aj zamestnanci našej univerzity.

„Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa venujeme viacerým oblastiam vývoja i aplikácie technologických inovácií ako je telemedicína, vývoj nanotechnológií, machine learning, data mining a umelá inteligencia. Nejde pritom len o otázky vedecké a výsostne odborné, ale tiež otázky týkajúce sa práva, eticky a morálky. Naša univerzita v tomto smere ponúka partnerom obrovskú výhodu v podobe spektra svojich fakúlt. Odborná časť pochopiteľne dominuje na Lekárskej a Prírodovedeckej fakulte, ďalšie aspekty sú záujmom Právnickej a Filozofickej fakulty. Pritom nepochybujem, že veľmi dôležité môže byť aj zapojenie Fakulty verejnej správy, pretože  mnoho inovácií prichádza na svet a napokon pri praktickej aplikácii zlyhávajú kvôli nedostatočnej kontrole, alebo nedostupnosti pre občanov,“ poznamenáva v tejto súvislosti rektor prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Ambíciou konferencie HealthCare 2024 bolo predstaviť najnovšie a prelomové trendy v oblasti digitálnych inovácií a prispieť vďaka tomu k lepšej a efektívnejšej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Zaujala preto viacerých pracovníkov UPJŠ v Košiciach, vrátane prorektora pre strategický rozvoj a investície a prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Dr. h. c. prof. MUDr. Pavla Jarčušku, PhD. a prorektorky pre vedu, výskum a agendu projektov prof. RNDr. Renáty Oriňakovej, DrSc. z Katedry fyzikálnej chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ktorí sa jej tiež zúčastnili.

RNDr. Jana Shepa PhD. z Ústavu chemických vied vystúpila na konferencii s prednáškou nazvanou „Self-testing in field – future perspectives“ približujúcou samotestovanie osôb prostredníctvom elektrochemických senzorov, na ktorých pracuje tím pracovníkov Katedry fyzikálnej chémie v spolupráci s firmou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

„V rámci nášho výskumu sa venujeme vývoju single a multi senzorov na stanovenie relevantných biomolekúl pre domáce samotestovanie, napríklad vírusov, rakovinových markerov alebo glukózy, a súčasne spolupracujeme na vývoji aplikácie, ktorá uľahčuje impelmentáciu senzorov pre domáce použitie. Výskum sa realizuje pod záštitou TERRITORY projektu financovaného NATO Science for Peace and Security Programme,“ vysvetľuje dr. Jana Shepa.

Viac o konferencii


Študuj na UPJŠ