UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Rektor UPJŠ prijal grécku veľvyslankyňu

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. prijal v utorok 30.1.2018 J.E. Mariu-Louisu Marinakis, veľvyslankyňu Gréckej republiky v Slovenskej republike. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za účasti p. Nikolaosa Fouyasa, konzula gréckeho veľvyslanectva v Bratislave, prof. Liberiosa Vokorokosa, honorárneho konzula v Košiciach a prorektorky pre zahraničné vzťahy a mobilitu na UPJŠ doc. Ing. Silvii Ručinskej, PhD.. Vo vzájomnom rozhovore vyzdvihli doterajšie veľmi dobré vzájomné vzťahy a vyjadrili obojstranný záujem na posilňovaní doterajšej inštitucionálnej spolupráce, osobitne v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
 


Posledná aktualizácia: 15.02.2019