UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor UPJŠ udelil Výročné ceny rektora

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. prijal dňa 6. 7. 2016 v priestoroch veľkej zasadačky rektorátu študentov, ktorým udelil Výročnú cenu rektora za akademický rok 2015/2016, ako aj mimoriadne štipendium za akademický rok 2015/2016. Ocenenia boli za prítomnosti prof. Ing. Márie Marekovej, CSc., prorektorky pre vysokoškolské vzdelávanie odovzdané študentom za úspešné umiestnenie v ŠVOČ, za účasť na medzinárodnom študentskom  kongrese, za umiestnenie na Česko-Slovenskej ŠVK, či víťazstvo v celoštátnej súťaži Prekladateľská univerziáda. Mimoriadne štipendium bolo udelené za aktivity v prospech onkologických študentov, za zbierku pre utečencov a pre organizáciu „Lekári bez hraníc“.

Zoznam študentov, ktorým bola udelená Výročná cena rektora:
Lekárska fakulta Štefková Petra
Lekárska fakulta Sedlák Marián
Lekárska fakulta Odeleye Esther Oluwanjoba
Lekárska fakulta Sharif Saleh
Prírodovedecká fakulta Merc Jaroslav
Prírodovedecká fakulta Bc. Fedurco Miroslav
Prírodovedecká fakulta Mgr. Želonková Katarína
Prírodovedecká fakulta Bc. Tóthová Jana
Prírodovedecká fakulta Kotrady Ján
Právnická fakulta Kusák Milan
Právnická fakulta Mozola Tomáš
Právnická fakulta Pytel Matej
Právnická fakulta Horková Daša
Právnická fakulta Gregor Martin
Právnická fakulta Fertaľová Alžbeta
Právnická fakulta Dulovič Ján
Právnická fakulta Kundrát Ivan
Právnická fakulta Trojčáková Veronika
Filozofická fakulta Eperješiová Zuzana
Filozofická fakulta Michalová Romana
Filozofická fakulta Funiakova Zuzana
Filozofická fakulta Malachovský Jakub

   

Zoznam študentov, ktorým bolo udelené mimoriadne štipendium v akademickom roku 2015/2016:
Lekárska fakulta Tomášiková Martina
Lekárska fakulta Mullarkey Sarah
Lekárska fakulta Muschiol Julius
Lekárska fakulta Seabrook Max
Lekárska fakulta Cordell Chris
Lekárska fakulta Perinpasivam Arunthan
Právnická fakulta Palša Jozef

 


Posledná aktualizácia: 04.05.2017