UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci navštívil UPJŠ v Košiciach

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. prijal dňa 13. júna 2017 na pôde rektorátu Magnificenciu, rektora Univerzity Palackého v Olomouci prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D. Témou rozhovoru bola problematika reformy vysokoškolského vzdelávania v Čechách a na Slovensku, ako aj odovzdávanie vzájomných skúseností s uplatnením výsledkov výskumu a know how v praxi. Univerzita Palackého má vybudovaný Vedeckotechnický park, ktorý je centrom pre inovácie a transfer technológií. UPJŠ finalizuje zámer zriadenia Technologického a inovačného parku, takže spoločné prieniky záujmov obidvoch rektorov dosiahli cieľ rokovania. Rektor UPJŠ zároveň ocenil prístup vedenia Univerzity Palackého k udalosti, ktorá postihla našu alma mater na sklonku roka 2016 (požiar budovy Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty) a vyjadril poďakovanie za prejavenú solidaritu a pomoc. V závere stretnutia sa rektori dohodli na vzájomnom novembrovom rokovaní vedení univerzít.
 


Posledná aktualizácia: 22.02.2018