UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor UPJŠ bol menovaný za člena Európskej akadémie vied a umení

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. sa zúčastnil na zasadnutí Valného zhromaždenia a voľbe senátu Európskej akadémie vied a umení (EAVU), ktoré sa uskutočnilo v dňoch 7. - 8. marca 2014 v Salzburgu. EAVU bola založená v roku 1990 a jej hlavným poslaním je rozvíjanie a šírenie vedeckých poznatkov a presadzovanie veľkých medzinárodných projektov, podpora európskej integrácie, rozvoj vied a umení, atď. EAVU so sídlom v Salzburgu má delegácie v 26 krajinách Európy, v USA, pričom jej slovenská časť má okolo 50 členov. Na zasadnutí Valného zhromaždenia bolo zvolených 15 nových senátorov na obdobie nasledujúcich piatich rokov. Na slávnostnom zasadnutí EAVU pán Felix Unger, prezident Európskej akadémie vied a umení, okrem iných, slávnostne odovzdal diplom o udelení členstva v EAVU pánovi rektorovi našej alma mater prof. MUDr. Ladislavovi Mirossayovi, DrSc.

Viac...


Posledná aktualizácia: 01.03.2016