UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pozvánka na informačný seminár k projektom VVGS UPJŠ

    Dňa 11. 02. 2019 od 14.00 hod. sa vo Veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ (budova Rektorátu, 1. poschodie, miestnosť č. 116) na Šrobárovej ulici č. 2 v Košiciach uskutoční informačný seminár k aktuálnym výzvam VVGS UPJŠ (VUaVP35, PCOV a IPPH2020).

    Seminár je určený všetkým tvorivým pracovníkom a doktorandom UPJŠ. Cieľom seminára je predstaviť Štatút VVGS UPJŠ, informovať o najčastejších otázkach a chybách pri podávaní žiadostí o projektovú podporu a objasniť základné ciele jednotlivých grantových schém.

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021