UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Slovenka roka 2021 z UPJŠ?

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už po trinástykrát vyhlásili anketu SLOVENKA ROKA 2021.

Cieľom ankety je predstaviť výnimočné a úspešné Slovenky, ktoré dosahujú vo svojich povolaniach výnimočné výsledky. Prestížne podujatie chce prejaviť úctu a poďakovať mimoriadne nadaným dámam. Ich talent a pracovitosť sú inšpiratívnymi nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.

V aktuálnom ročníku je celkovo 29 nominácií v 9 kategóriách - Biznis a manažment, Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a výskum, Podpora mladých talentov, Vzdelávanie, Zdravotníctvo, Charita, Šport.

V kategórii zdravotníctvo je nominovaná aj prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.  prodekanka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, a zároveň prednostka Ústavu epidemiológie LF UPJŠ. Výskum prof. Halánovej sa uskutočňuje na priesečníku verejného zdravia, epidemiológie, infekčných chorôb a v súčasnosti vedie akreditované pracovisko na diagnostiku COVID-19, ktoré zabezpečuje diagnostiku jeho nových mutácií. Podieľa sa na výučbe študentov medicíny a má významný podiel na vzniku Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny LF UPJŠ, ktoré patrí medzi najväčšie v rámci lekárskych fakúlt na Slovensku.

Podporte pani profesorku svojím hlasom na https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/

Posledná aktualizácia: 16.06.2021