Prejsť na obsah

Sme druhá najlepšia univerzita na Slovensku

0minút, 47sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa umiestnila v prestížnom globálnom rebríčku QS World University Ranking 2025 na 851. – 900. mieste. V rámci Slovenska UPJŠ obsadila 2. miesto zo 6 slovenských univerzít, ktoré boli zaradené do hodnotenia. Do QS World University Ranking 2025 bolo zaradených 1 500 univerzít z celého sveta, pričom o zaradenie požiadalo viac ako 5 600 univerzít. Do hodnotenia vzdelávacích inštitúcií pribudli tri nové indikátory: udržateľnosť, výsledky v oblasti zamestnanosti a medzinárodná vedecká sieť.

Celkové poradie slovenských univerzít v QS World University Ranking 2025:

661 – 670Univerzita Komenského v Bratislave
851 – 900Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1001 – 1200Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline

Celkové hodnotenie UPJŠ v rámci QS World University Ranking 2025

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľajú na neustálom rozvoji UPJŠ.


Študuj na UPJŠ