Prejsť na obsah

„Som tu, som PROMATECH“

1minút, 45sekúnd

V utorok 19. apríla 2016 sa uskutočnilo otvorenie laboratórií Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof RNDr. Pavla Sováka, CSc., predsedu Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc. a dekana PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.

Medzi nové laboratória Ústavu fyzikálnych vied  PF UPJŠ v Košiciach patrí Laboratórium prípravy práškových a lisovaných vzoriek (výskum progresívnych magneticky mäkkých materiálov s vyhliadkami ich využitia v elektrotechnických aplikáciách), Laboratórium magnetických vlastností (výskum nekonvenčných magnetických materiálov z tried nízkorozmerných magnetov, molekulových magnetov a organických magnetov), Laboratórium rastovacích sondových mikroskopií STM a AFM (výskum mechanických, tribologických a elektrických vlastností materiálov s nanometrickým rozlíšením a s vysokým energetickým rozlíšením, vo vysokom vákuu a možnosťou prípravy, charakterizácie a manipulácie vzoriek v uzavretom systéme), Nízkoteplotné nanolaboratórium magnetických vlastností materiálov (výskum magnetických vlastností materiálov s nanometrickým rozlíšením a s vysokým energetickým rozlíšením pri veľmi nízkych teplotách), Nanotechnologické laboratórium na prípravu nanosúčiastok pre elektroniku, senzory a environmentálne aplikácie (výskum prípravy nanoštruktúr a tenkých povlakov elektrolytickým pokovovaním), Spoločné laboratórium TEM prípravovňa vzoriek (výskum súvisu štruktúry a fyzikálnych vlastností amorfných kopovových skiel i nanokryštalických kovov pripravených primárnou kryštalizáciou amorfných kovov), Nízkoteplotné laboratórium (výskum tepelných, elektrických a magnetických vlastností materiálov pri veľmi nízkych teplotách, vysokých magnetických poliach a extrémne vysokých tlakoch).

Tlačové správy:
Predstavili prínos projektu PROMATECH
„Som tu, som PROMATECH“

Foto: RNDr. Zuzana Birčáková, PhD., Katarína Čižmariková


Študuj na UPJŠ