UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Stanovisko UPJŠ v Košiciach k otázke plagiátorstva

Na základe záverov Účelovej komisie Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konštatuje, že ide o klasický prípad plagiátorstva a k tomuto nášmu záveru nevidíme potrebu špeciálnej definície plagiátu. To, či je práca plagiát, vždy zhodnocuje príslušná komisia určená vnútornými predpismi resp. štatutárom inštitúcie na základe zhody práce s pôvodným zdrojom.

Plne sa stotožňujeme so “Stanoviskom vedenia FiF UK v Bratislave k otázke plagiátorstva”, predovšetkým v jeho časti o negatívnych dopadoch na meno slovenského vysokého školstva a o spochybnení práce nás všetkých pedagógov a vedeckých pracovníkov pracujúcich na vysokých školách na Slovensku. UPJŠ v Košiciach sa hlási k názoru, že v spoločnosti by nemalo byť akceptovateľné, aby na významných pozíciách v rôznych oblastiach spoločenského života pôsobili ľudia, ktorí sa dopustili porušenia práv duševného vlastníctva.

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021