Prejsť na obsah

UPJŠ-ka otvorila svoje brány pre záujemcov o štúdium

3minút, 7sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) otvorila svoje brány pre záujemkyne a záujemcov o štúdium už 13-krát v piatok 20. októbra 2023 v dopoludňajších hodinách v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej 9 v Košiciach. Dňa otvorených dverí (DOD) na UPJŠ v Košiciach sa zúčastnilo viac ako 800 žiakov a pedagógov stredných škôl prevažne z Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Návštevníkov čakal opäť bohatý program, ktorý sa začal oficiálnym otvorením pod holým nebom vo fakultnom areáli privítaním prorektorky pre internacionalizáciu Silvie Ručinskej: „Počas dňa otvorených dverí na našej univerzite máte možnosť pozrieť si ponuku všetkých študijných programov. Naša univerzita ponúka viac ako 250 študijných programov, v rámci ktorých viac ako 800 pedagógov vzdeláva 7 000 študentov. UPJŠ ponúka široké možnosti aj v podobe mimoškolských aktivít, ktoré zastrešujú študentské spolky a médiá, alebo v rámci internacionalizácie a mobilít.

Pedagógovia, študenti a doktorandi univerzity na vlastných skúsenostiach uchádzačom priblížili možnosti štúdia, ktoré ponúka lekárska, prírodovedecká, právnická fakulta, fakulta verejnej správy, filozofická fakulta či ústav telesnej výchovy a športu. Program doplnilo univerzitné poradenské centrum, ktorého odborníci poskytli návštevníkom 4 kroky k správnemu výberu vysokej školy. Tohtoročný DOD prebiehal v hybridnom formáte, tie najzaujímavejšie momenty programu boli zachytené na sociálnych sieťach UPJŠ. 

Pre tých, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, čo by chceli študovať, boli v budove Sokrates v priestoroch jedálne na prízemí pripravené všetky informácie o študijných programoch na jednom mieste, ako aj informácie o možnostiach štúdia v zahraničí v rámci programu Erasmus+ v ôsmich informačných stánkoch. Prednášky, diskusie a workshopy prebiehali vo všetkých budovách fakultného kampusu: Aristoteles, Minerva, Gutenberg, Sokrates a Platón. Svoje aktivity prezentovali aj študentské spolky a univerzitné médiá: Slovenský spolok študentov zubného lekárstva (SSŠZL), Spolok medikov mesta Košice (SMMK), Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP), Študentský rozhlas Košice (ŠtuRKo), Časopis Univerzál a univerzitná televízia UniTV UPJŠ. Alica Matisová, redaktorka UniTV zhodnotila účasť študentských spolkov: „Dnešný Deň otvorených dverí hodnotíme z pohľadu študentských médií a spolkov veľmi pozitívne. Potešil nás najmä vysoký záujem  a množstvo kladných odoziev, ktoré sme od potenciálnych budúcich študentov dostali. Sme veľmi radi, že sa stredoškolskí študenti zaujímajú okrem iného aj o naše aktivity, pretože ako je všeobecne známe, práve tieto spolky a študentské médiá upevňujú akademickú komunitu na UPJŠ. Zároveň veríme, že sa s viacerými uchádzačmi uvidíme v septembri.“

Program pokračoval v Botanickej záhrade UPJŠ na Mánesovej 23 v Košiciach od 9. do 17. hodiny. „Vstup do exteriéru záhrady a skleníkov bol pre všetkých návštevníkov záhrady počas dnešného dňa zdarma. Program doplnil predaj rastlín, účasť členov Klubu kaktusárov a Citrus klubu, odborné poradenstvo a fytopatologická poradňa,“ informovala Andrea Fridmanová, zástupkyňa riaditeľa pre vonkajšie vzťahy Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili, a organizátorom podujatia za skvelú prípravu!


Študuj na UPJŠ