Prejsť na obsah

UPJŠ na konferencii NAFSA2024 v New Orleans

1minút, 4sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyslala svojich zástupcov na konferenciu a expo NAFSA2024, ktorá sa konala v americkom štáte Louisiana od utorka 28. mája do piatku 31. mája 2024 v meste New Orleans. UPJŠ na prestížnom medzinárodnom veľtrhu pre vysokoškolské vzdelávanie reprezentovala prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. a odborný asistent z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

Zástupcovia našej univerzity mali nabitý program – absolvovali stretnutia so zástupcami výučbových a výskumných pracovísk kvôli otvoreniu nových partnerstiev a získali cenné kontakty na mnohých amerických univerzitách. Podpísali tiež memorandum o porozumení s University of Louisiana at Lafayette, čím inštitucionalizovali doterajšiu spoluprácu našich prírodovedcov. Reprezentanti UPJŠ mali tiež príležitosť spoznať zástupcov Slovákov žijúcich v USA.

Na globálnej konferencii a expo NAFSA2024 sa stretli pedagógovia zo všetkých kútov sveta, aby objavovali najnovšie inovácie, stratégie a postupy v oblasti vzdelávania. Nosnou témou podujatia boli otázky zvyšovania rozmanitosti, spravodlivosti, inklúzie a budovanie komunity.


Študuj na UPJŠ