Prejsť na obsah

UPJŠ navštívil štátny tajomník MŠVVaM SR

1minút, 33sekúnd

Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) navštívila 13. júna 2024 delegácia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (MŠVVaM SR). Počas návštevy zástupcovia MŠVVaM SR rokovali s vedením UPJŠ a absolvovali prehliadku Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.  

Krátko popoludní prijal rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a prorektor pre strategický rozvoj a investície Dr. h. c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. na pôde Rektorátu UPJŠ v Košiciach delegáciu MŠVVaM SR.

Počas pracovného stretnutia rokovali členovia vedenia UPJŠ a dekani fakúlt so štátnym tajomníkom Mgr. Róbertom Zsemberom, štátnym tajomníkom Ing. Jánom Hrinkom, PhD. a ďalšími zástupcami ministerstva školstva o aktuálnych témach v oblasti vysokoškolského vzdelávania, možnostiach rozvojových projektov pre univerzity zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu univerzitných areálov vrátane študentských domovov, možnostiach štátnej dotácie pre študentov neštudujúcich v štátnom jazyku či zjednodušení procesov verejného obstarávania v akademickom sektore podľa príkladov zahraničnej praxe najmä v prípade výskumných projektov.

V Centre simulátorovej a virtuálnej medicíny delegáciu štátneho tajomníka privítal a sprevádzal vedúci centra MDDr. Jakub Jánošík. Zástupcovia MŠVVaM SR mali možnosť vidieť simulátory, na ktorých prebieha výučba a virtuálne technológie, ktoré plnia nezastupiteľnú úlohu vo vzdelávaní študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.


Študuj na UPJŠ