UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Ocenenie Vedec roka 2018 získal doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

    Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2018. Medzi ocenenými za uplynulý rok bol aj doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD, ktorý získal cenu v kategórii Vedec roka. Svoje ocenenie si prebral počas slávnostného vyhlásenia výsledkov oceňovania v pondelok 13. mája 2019 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca.

    Ocenenie Vedec roka 2018 získal za prínos k zavedeniu a rozvoju unikátnej problematiky usporiadaných nanopórovitých materiálov typu metaloorganických sietí a usporiadanej mezopórovitej siliky v rámci Slovenska a štúdium ich aplikácie ako sorbentov, inteligentných nosičov liečiv a magnetických materiálov.

    Okrem uvedenej kategórie boli odovzdané ceny aj v rámci kategórií Mladý vedecký pracovník, Inovátor roka, Technológ roka či Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.
 


Posledná aktualizácia: 22.01.2021