Prejsť na obsah

Vedenie UPJŠ v Košiciach má dvoch nových členov

0minút, 34sekúnd

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. poveril výkonom agendy pre oblasť interdisciplinárneho vzdelávania a inovácií doc. PaedDr. Renátu Orosovú, PhD. a pre oblasť kvality vzdelávania prof. Mgr. Jaroslava Hofierku, PhD. Návrhy boli prerokované na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ 23. 11. 2023. Menovacie dekréty odovzdal rektor novým členom vedenia univerzity 1. 12. 2023.

doc. PaedDr. Renáta Orosová, PhD.
prorektorka pre interdisciplinárne vzdelávanie a inovácie

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
prorektor pre kvalitu vzdelávania

Kompletné zloženie vedenia UPJŠ v Košiciach

Novým prorektorom prajeme veľa úspechov, šťastia a správnych rozhodnutí pri vykonávaní zodpovednej funkcie.


Študuj na UPJŠ