Prejsť na obsah

Vedenie UPJŠ v Košiciach vyjadruje solidaritu všetkým obyvateľom štátu Izrael

0minút, 54sekúnd

Akademická obec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyjadruje hlboké znepokojenie a rázne odsudzuje vojenský konflikt na Blízkom východe.

Ubezpečujeme našich študentov z Izraelu, že sme pripravení na okamžitý dialóg smerovaný k pomoci a zmierneniu dopadu vojenského konfliktu na ich štúdium. UPJŠ vytvára neutrálne prostredie pre všetkých svojich študentov a zamestnancov, rázne odmieta akékoľvek prejavy neznášanlivosti či násilia. Dôrazne vyzýva k podpore všetkých aktivít vedúcich k vzájomnej súdržnosti a podpore. Zároveň vyzývame k rešpektovaniu mieru ako jednej z najdôležitejších hodnôt, k dodržiavaniu princípov demokracie a k zabezpečeniu ochrany základných ľudských práv a slobôd v Izraelskom štáte.

Vedenie univerzity spolu s vedeniami fakúlt bude intenzívne diskutovať o konkrétnych formách pomoci našim študentom.

Študentom odporúčame v prípade potreby obrátiť sa na študijné oddelenia fakúlt, ktoré im navrhnú prípadný ďalší postup.


Študuj na UPJŠ