UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Veľkonočné prianie rektora UPJŠ v Košiciach


„Nech s jarnou, prebúdzajúcou sa prírodou je Veľká noc i ďalšie dni obdobím radosti, zdravia a šťastia“.

Vážené kolegyne, kolegovia,
milé študentky, študenti,

dovoľte mi, aby som Vám pri príležitosti

VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

zaželal veľa radosti, spokojnosti a rodinnej pohody
v kruhu svojich najbližších.
 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 22.01.2021