UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

UPJŠ na najväčšom veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA&VAPAC

21. ročník najväčšieho veľtrhu vzdelávania a kariéry v Slovenskej republike AKADÉMIA & VAPAC sa uskutočnil v dňoch 10. - 12. októbra 2017 v priestoroch AEGON arény NTC v Bratislave pod záštitou Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie, Martiny Lubyovej, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR a Rudolfa Kropila, prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. Organizátori a vystavovatelia popri výmene informácií pripravili pre návštevníkov mnoho zaujímavých stretnutí, workshop pre pedagógov, súťaže, ankety, diskusné fórum. Medzi takmer 350 vystavovateľmi boli zastúpené slovenské a zahraničné vysoké školy, inštitúcie poskytujúce informácie a poradenstvo o možnostiach štúdia v zahraničí, inštitúcie na podporu a koordináciu programov medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a iných inštitúcií, najmä s krajinami európskeho spoločenstva v rámci vzdelávacích a iných programov, agentúry poskytujúce štúdium a študijné pobyty v zahraničí a jazykové agentúry. Zástupcovia UPJŠ Mgr. Mária Hrehová, PhD., Mgr. Jácint Ujlaky, Lukáš Lukačín, Ivana Štieberová, Mgr. Jana Volochová a Adam Nedoroščík prezentovali v univerzitnom výstavnom stánku nielen možnosti štúdia na Lekárskej fakulte, Prírodovedeckej fakulte, Právnickej fakulte, Fakulte verejnej správy, Filozofickej fakulte a Ústave telesnej výchovy a športu, ale aj činnosť jednotlivých univerzitných pracovísk a študentských organizácií.


Posledná aktualizácia: 24.04.2019