Prejsť na obsah

Voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach za Rektorát a univerzitné pracoviská – 28.2.2023

1minút, 34sekúnd

ZOZNAM KANDIDÁTOV

do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach za rektorát a univerzitné pracoviská
na funkčné obdobie 2023 – 2027

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ
(podľa abecedného poradia)

 • Doc. Ing. Iveta CIMBOLÁKOVÁ, PhD.
  docent, Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ
 • JUDr. Zuzana GAŽOVÁ
  vedúca, ÚPAaSM, Rektorát UPJŠ
 • RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD.
  vedúca, Kancelária pre riadenie vnútorného systému kvality, Rektorát UPJŠ
 • Mgr. Mária Vasiľová, PhD.
  referent, Referát zahraničných vzťahov, Rektorát UPJŠ

  Voľby do AS UPJŠ na rektoráte a univerzitných pracoviskách sa uskutočnia

  dňa 28. februára 2023

  v čase od 8.00 do 16.00 hod.
  podľa nasledovného harmonogramu:

  • Rektorát
   – Volebná miestnosť: Historická aula, 1. posch., Šrobárova 2
   V čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. a od 13.15 hod. do 16.00 hod.
   – Pre členov akademickej obce rektorátu UPJŠ, pracovníkov CIaKT, časti pracovníkov Univerzitnej knižnice, TIP-UPJŠ, CCVaPP, UNIPOC
  • Botanická záhrada
   – Volebná miestnosť: miestnosť č. SB1/122, Mánesova 23
   V čase od 10.15 hod. do 11.15 hod.
   – Pre členov akademickej obce Botanickej záhrady UPJŠ
  • Študentské domovy UPJŠ
   – Volebná miestnosť: salónik Medická 4
   V čase od 11.30 hod. do 13.00 hod.
   – Pre členov akademickej obce ÚTVŠ, ŠDaJ a časti pracovníkov Univerzitnej knižnice

  V prípade potreby môže člen akademickej obce za rektorát a univerzitné pracoviská vykonať volebný akt v ľubovoľnej volebnej miestnosti v rámci určeného harmonogramu.

  Kandidatúry sa možno vzdať do termínu 24. februára 2023 do 12.00 hod. na základe písomného oznámenia predsedovi VaMK pre voľby do AS UPJŠ na RaUP.

  Spôsob hlasovania bude uvedený na hlasovacom lístku, ktorý dostane každý člen akademickej obce pred hlasovaním.

  Košice, 15. 2. 2023

  Ing. Miroslav Pomikala, v. r.
  predseda VaMK pre voľby do AS UPJŠ na RaUP


  Študuj na UPJŠ