Prejsť na obsah

UPJŠ na výročnej konferencii EIT Digital GROW Digital 23 v Bruseli

1minút, 16sekúnd

Delegácia UPJŠ vedená rektorom Pavlom Sovákom a prorektorom pre informatizáciu a riadenie kvality Gabrielom Semanišinom sa zúčastnila výročnej konferencie EIT Digital #GROWDIGITAL23, ktorá sa konala začiatkom júna v Bruseli.

EIT Digital vznikol v roku 2010 ako jeden z prvých EIT KICs (Knowledge and Innovation Communities). V súčasnosti patrí k najväčším digitálnym inovačným ekosystémom v Európe so zameraním na digitálne podnikateľstvo, inovácie, podporu talentov a rozvoj digitálnych zručností. Na UPJŠ v Košiciach aktivity súvisiace s EIT Digital zastrešuje primárne Ústav informatiky na Prírodovedeckej fakulte. Medzi prvé realizované projekty patrí projekt InnoChange, ktorého výsledky boli prezentované na IVAP workshope. Viac info tu

Žijeme v období doteraz nepoznaného tempa rozvoja technológií a ich aplikácie do rôznych oblastí života. Významnú revolúciu spôsobuje generatívna umelá inteligencia, veľké očakávania sa spájajú s kvantovým počítaním, DNA počítaním, novými progresívnymi materiálmi. Nové technológie a inovácie si vyžadujú zmenu nášho prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu a predovšetkým intenzívnu spoluprácu v rámci paneurópskeho ekosystému. Preto sme veľmi radi, že sme členmi EIT Digital a máme možnosť aktívne sa zapájať do všetkých jeho aktivít.“ okomentoval význam členstva v EIT Digital prorektor Semanišin.


Študuj na UPJŠ