UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pri príležitosti 60. výročia vzniku univerzity a Medzinárodného dňa stromov vysadila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nové stromy

Od roku 1872 si 20. októbra pripomíname Medzinárodný deň stromov. Jeho hlavným cieľom je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku, jej históriu i súčasnosť, poslanie, význam a nenahraditeľnosť. Zámerom je, aby si ľudia uvedomili psychologickú, estetickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového.

Na jednu z hlavných myšlienok Medzinárodného dňa stromov nadviazala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá v pondelok 21. októbra 2019 vysadila nové stromy pri príležitosti tohto dňa a 60. výročia vzniku univerzity. Výsadby stromov sa zúčastnili rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc, kvestor UPJŠ RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD., ako aj predstavitelia vedenia univerzity, fakúlt a univerzitných pracovísk. Jeden zo stromov vysadili tiež členovia Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá si v týchto dňoch pripomína svoje 10. výročie vzniku.

„V nádväznosti na celosvetový Klimatický štrajk ako aj 60. výročie UPJŠ v Košiciach sme sa rozhodli prispieť k skvalitneniu životného prostredia. Dnes sme preto vysadili prvých 10 drevín pri univerzitných budovách na Moyzesovej 9. V tejto aktivite budeme pokračovať aj v ďalšom období, kedy by sme chceli vysadiť celkovo 60 stromov v univerzitných areáloch po celých Košiciach, keďže univerzita si tento rok pripomína 60. výročie svojho založenia,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

V univerzitnom areáli na Moyzesovej ulici tak pribudlo celkovo sedem stromov a tri kríky. Medzi budovami Aristoteles, Minerva a Univerzitnou knižnicou UPJŠ bol vysadený hybridný ružovo kvitnúci pagaštan mäsový. Pred budovou Aristoteles vyrástli lipa veľkolistá, pagaštan konský, štyri kusy katalpy fargesovej a tri kusy tavole kalinolistej Diabolo.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe, v článku Korzára a reportáži TV Košice.


Posledná aktualizácia: 22.01.2021