Prejsť na obsah

Výzva na podávanie projektov VVGS UPJŠ na roky 2024/2025

1minút, 13sekúnd

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

vyhlasuje
výzvu na podávanie projektov na roky 2024/2025

v súvislosti s Rozhodnutím rektora č. 25/2021 zo dňa 13.12.2021,

ktorým sa vydáva štatút Vnútorného vedeckého grantového systému
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(VVGS) v štyroch programoch

  1. „Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov (VUaVP35)“. Doba riešenia projektov VUaVP35 je stanovená na obdobie od 1. 1. 2024 do 30. 06. 2025. Termín uzávierky žiadostí podaných prostredníctvom portálu CCVaPP UPJŠ je 20. september 2023 do 24.00 hod.
  2. „Projekty cielene orientovaného výskumu (PCOV)“. Žiadosti v tomto programe sa podávajú prostredníctvom portálu CCVaPP UPJŠ priebežne. Doba riešenia projektov PCOV je stanovená na maximálne 12 mesiacov od začiatku riešenia projektu.
  3. „Projekty na podporu začlenenia výskumníkov do výskumu (PPZVV)“. Žiadosti v tomto programe sa podávajú prostredníctvom portálu CCVaPP UPJŠ priebežne. Doba riešenia projektov PPZVV je stanovená na maximálne 24 mesiacov od začiatku riešenia projektu.
  4. „Inštitucionálna podpora e-learningu (IPEL)“. Žiadosti v tomto programe sa podávajú prostredníctvom portálu CCVaPP UPJŠ priebežne. Doba riešenia projektov IPEL je stanovená na maximálne 12 mesiacov od začiatku riešenia projektu.

Ďalšie informácie nájdete v Rozhodnutí rektora č. 25/2021 zo dňa 13.12.2021


Študuj na UPJŠ