Prejsť na obsah

Zasadnutie Riadiacej rady projektu AiS2

0minút, 47sekúnd

V dňoch 9.-10.2.2023 sa uskutoční pravidelné zasadnutie Riadiacej rady konzorcia AiS2 v ÚVZ Danišovce.

Akademický informačný systém AiS2 je softvérový produkt, ktorý napĺňa požiadavky podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a ustanovení o registri študentov a všestranne napomáha vysokým školám s administráciou vysokoškolského štúdia.

Konzorcium AiS2 je voľné združenie vysokých škôl pôsobiacich v Slovenskej republike, ktoré používajú AiS2, majú uzatvorenú dvojstrannú zmluvu o implementácii a prevádzke AiS2 s UPJŠ.

Konzorcium koordinuje svoju činnosť prostredníctvom:
a) Riadiacej rady AiS2,
b) Implementačnej rady AiS2,
c) Rady správcov AiS2.

Pravidelné zasadnutie bude venované najmä:
• zhodnoteniu vývoja a prevádzky AiS2 v roku 2022,
• stanoveniu priorít pre rok 2023 a strategických priorít do ďalšieho obdobia,
• rozpočtu konzorcia na rok 2023,
• vzájomnej výmene skúseností.


Študuj na UPJŠ