UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Nasadenie Office 365 na UPJŠ v Košiciach

V súvislosti s realizáciou zmeny poštového servera na UPJŠ a s tým spojenej migrácie dát do Microsoft cloud-u, dôjde 2. mája 2014 k výpadku poskytovania e-mail služby.

Ďalšie informácie k realizovaným zmenám nájdete v Helpdesk-u CIaKT UPJŠ.

Následne po tomto dátume bude odosielanie a príjem pošty na UPJŠ zabezpečované pomocou Microsoft Exchange servera.

Posledná aktualizácia: 01.03.2016