UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zmluva o dvojitých diplomoch s Užhorodskou národnou univerzitou

Dňa 11.7.2019 prijal rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. na pôde našej univerzity rektora Užhorodskej národnej univerzity prof. Volodymyra Smolanku. Cieľom stretnutia, na ktorom sa zúčastnili aj prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. a prodekan pre vzdelávanie Prírodovedeckej fakulty doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., bolo prediskutovať oblasti možnej vedeckej spolupráce medzi univerzitami, výmenu študentov a zamestnancov v rámci mobilít a perspektívy koordinácie spoločných postupov pri získavaní a udržaní študentov v regiónoch pôsobnosti oboch univerzít. Rektori podpísali zmluvu o dvojitých diplomoch v študijných odboroch fyzika a učiteľstvo fyziky, umožňujúcu študentom potenciálne zapojeným do programu absolvovať časť štúdia na partnerskej univerzite. Podpisom zmluvy sa dlhoročná spolupráca vo fyzikálnom výskume posilnila aj o rozmer spoločného vzdelávania.

Viac informácií: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/uzhnu-pidpysav-ugodu-pro-podviyjni-dyplomy-z-universytetom-shafar.htm


Posledná aktualizácia: 22.01.2021