Prejsť na obsah

Zrekonštruovaná budova MINERVA v areáli UPJŠ na Moyzesovej ulici v Košiciach bude slúžiť na voľnočasové aktivity študentov

1minút, 28sekúnd

Vo štvrtok 4. júna 2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej budovy pre voľnočasové aktivity študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Za účasti generálneho projektanta, zhotoviteľa stavby, členov vedenia univerzity, dekanov, zástupcov fakúlt, a univerzitných pracovísk a ďalších pozvaných hostí budovu symbolicky otvoril  rektor UPJŠ v Košiciach, prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. spolu s viceprimátorkou Košíc MUDr. Renátou Lenártovou. Ku Gutenbergovi, Aristotelovi a Sokratovi – budovám situovaným v univerzitnom areáli na Moyzesovej 9 v Košiciach, tak pribudne MINERVA, pomenovaná na počesť rímskej bohyne múdrosti a remesiel. V nových priestoroch sa budú konať koncerty, divadelné predstavenia a výstavy. Svoj priestor tu nájdu aj rôzne študentské workshopy, tvorivé dielne a ďalšie študentské podujatia. Študentom UPJŠ začne MINERVA slúžiť od nového akademického roka 2015/2016 – v septembri tohto roka.

Súčasťou zrekonštruovaných priestorov je príjemná kaviareň s letnou terasou situovaná na prízemí. Na prvom poschodí sa nachádza architektonicky zaujímavá spoločenská sála s vyvýšeným javiskom, priestorovo prepojená s podkrovím. Atraktívny podkrovný priestor na druhom poschodí bude slúžiť ako otvorená galéria s výhľadom na spoločenskú sálu.

V budove bude sídliť aj Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach (UNIPOC), ktoré ponúka poradenské služby pre všetkých študentov UPJŠ, vrátane študentov so špeciálnymi edukačnými potrebami a svoje aktivity tu bude rozvíjať aj pastoračné centrum  Gréckokatolíckej eparchie Košice, ktorého ambíciou je pomáhať študentom univerzity pri ich duchovno-kultúrnom rozvoji formou organizovania rozličných podujatí.


Študuj na UPJŠ