Prejsť na obsah

100 rokov Trianonskej zmluvy

1minút, 12sekúnd

    Trianonská mierová zmluva je jednou z najproblematickejších zmlúv Versailleského mierového systému. Počas 100 rokov svojej platnosti vyvolala rôzne emócie na oboch stranách Dunaja. Na jednej strane hrdosť na vlastný štát, na druhej strane sklamanie až rozčarovanie z rozpadu monarchie. Primárne si riešitelia grantového projektu pod vedením doc. JUDr. Erika Štenpiena, PhD. kladú za cieľ preskúmať Trianonskú mierovú zmluvu z hľadiska jej významu pre región strednej Európy. Trianonská zmluva doteraz nebola detailne analyzovaná a komplexne skúmaná právnymi vedcami, preto sa jej výskumu zúčastnia predovšetkým právni historici, romanisti a pozitívni právnici, ktorí budú dokument skúmať vo verejnoprávnych súvislostiach, nezanedbávajúc však ani nevyhnutné súkromnoprávne aspekty. Sekundárne si kolektív stavia ambíciu pokúsiť sa po 100 rokoch o dosiahnutie konsenzu predovšetkým s maďarskými kolegami v oblasti, ktorá bola doteraz vnímaná ako do istej miery kontroverzná a vyvolávajúca napätie medzi našimi dvoma krajinami. Vznikajúca medzinárodná spolupráca slovenských, maďarských a poľských právnych vedcov sa bude snažiť tento stav zmeniť. Výsledky výskumu budú okrem aplikácie v pedagogickom procese využité aj v praxi Dejepisného spolku v Košiciach, ktorý je odberateľom výsledkov predkladaného výskumu.


Študuj na UPJŠ