Prejsť na obsah

HRS4R

Horizon Europe: Vaša cesta k financovaniu výskumu a inovácií

Termín: 27.6.2024 15:00 Miesto: Cieľom workshopu je poskytnúť účastníkom hlbší pohľad na program Horizon Europe, jeho príležitosti a benefity. Účastníci sa dozvedia, ako tento program funguje, aké sú jeho hlavné ciele a priority, a aké možnosti financovania ponúka. Súčasťou budú aj skúsenosti úspešných žiadateľov a hodnotiteľov.
22. júna 2024

Úspešný kurz zvládania náročných situácií

S neustálym tlakom na dosahovanie výkonových cieľov a rôznorodosti pracovnej náplne akademických zamestnancov a zamestnankýň rastie aj riziko stresu, vyčerpania a vyhorenia. Výskumníci a výskumníčky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) si uvedomujú tieto riziká a počas školenia nadobudli nástroje ich zvládnutie. Úspešný priebeh prvého školenia na tému „Zvládanie náročných (akademických) situácií a starostlivosť … Čítať ďalej
18. júna 2024

Zvládanie náročných (akademických) situácií a starostlivosť o seba

Termín: 13.6.2024 13:30 - 15:00
Miesto: AS2S2, Sokrates (Moyzesova 9)
V akademickom prostredí, kde pracovná náplň variuje medzi prácou s ľuďmi a dosahovaním výkonových cieľov, čelíme vyššiemu riziku stresu, vyčerpania až vyhorenia. Bez ohľadu na pozíciu, zvládanie náročných situácií a starostlivosť o seba sú dôležitou súčasťou pre udržanie rovnováhy a dlhodobej pohody. Na kurze budú predstavené konkrétne nástroje na to, ako si zreflektovať prežívané náročné situácie a ako si nastaviť každodenné fungovanie. Workshop je zameraný na praktické precvičovanie postupov, ktoré vedú k zlepšeniu znášania stresu, zvládania kríz a prevencii vyhorenia.
31. mája 2024

Plánovanie kariéry v rámci Európskeho výskumného priestoru

Termín: 7.6.2024 10:00
Miesto: AP2S11, Platón (Moyzesova 9)
Cieľom intenzívneho školenia je rozšírenie praktických zručností v oblasti plánovania a prezentácie profesionálnej kariéry prostredníctvom realizácie praktických úloh a aktivít vychádzajúcich z podpornej dokumentácie a zameraných na prípravu profesionálnych podkladov podľa požiadaviek Európskej rady pre výskum.

Hraničný výskum a jeho podpora Európskou radou pre výskum

Termín: 21.5.2024 13:30 - 15:00
Miesto: AP2P4, Platón (Moyzesova 9)
Cieľom workshopu je vytvoriť priestor na profesionálny rozvoj vybraných cieľových skupín  rozšírením zručností v oblasti projektovej činnosti prostredníctvom školenia zameraného na predstavenie vybraných schém individuálnej grantovej podpory, štandardných podmienok výziev, postupu a kritérií hodnotenia kvality projektov Európskej rady pre výskum.
21. mája 2024

Aktualizovaný akčný plán 2023-2026

Pozrite si nový aktualizovaný akčný plán na obdobie 2023-2026. Aktualizovaný akčný plán hodnotí doterajší postup pri implementácii OTM-R Politiky na UPJŠ, identifikuje silné a slabé stránky. Zároveň prichádza s ďalšími návrhmi pre zlepšenie pracovného prostredia na UPJŠ.
3. októbra 2023

Mentorské školenie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s partnerskými univerzitami z Holandska a Českej republiky organizuje dvojdňové školenie zamerané na zdokonalenie mentorských zručností doktorandov a mladých výskumníkov. Školenie sa bude konať 26. – 27.10.2022.
7. januára 2023

Plán rodovej rovnosti

Plán na obdobie 2022 – 2025 nadväzuje na predchádzajúcu činnosť univerzity v oblasti predchádzania diskriminácie a podpory rovnosti, ako aj na vývoj strategického smerovania európskeho výskumného priestoru. Keďže diskriminácia je komplexný fenomén, plán nie je vnímaný ako rigidný dokument a členovia komisie a vedenie UPJŠ sú otvorení podnetom z akademickej obce.

Študuj na UPJŠ