Prejsť na obsah

HRS4R

Aktualizovaný akčný plán 2023-2026

Pozrite si nový aktualizovaný akčný plán na obdobie 2023-2026. Aktualizovaný akčný plán hodnotí doterajší postup pri implementácii OTM-R Politiky na UPJŠ, identifikuje silné a slabé stránky. Zároveň prichádza s ďalšími návrhmi pre zlepšenie pracovného prostredia na UPJŠ.
3. októbra 2023

Mentorské školenie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s partnerskými univerzitami z Holandska a Českej republiky organizuje dvojdňové školenie zamerané na zdokonalenie mentorských zručností doktorandov a mladých výskumníkov. Školenie sa bude konať 26. – 27.10.2022.
7. januára 2023

Plán rodovej rovnosti

Plán na obdobie 2022 – 2025 nadväzuje na predchádzajúcu činnosť univerzity v oblasti predchádzania diskriminácie a podpory rovnosti, ako aj na vývoj strategického smerovania európskeho výskumného priestoru. Keďže diskriminácia je komplexný fenomén, plán nie je vnímaný ako rigidný dokument a členovia komisie a vedenie UPJŠ sú otvorení podnetom z akademickej obce.

Implementačná stratégia HRS4R na UPJŠ

Implementačná stratégia HRS4R na UPJŠ nadväzuje na výsledky inicializačnej fázy projektu HRS4R na UPJŠ v rámci ktorej boli vypracované: Implementačná stratégia HRS4R na UPJŠ reaguje na GAP analýzu uskutočnenú na univerzite, na vymedzené silné a slabé stránky UPJŠ, na základe ktorých boli určené kroky akčného plánu a vypracovaný dokument akčný plán. Zmyslom implementačnej stratégie je … Čítať ďalej

Študuj na UPJŠ