UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

FF UPJŠ: COVID-19

Stanovisko UPJŠ v Košiciach k infekcii koronavírusom COVID 19

Stanovisko UPJŠ v Košiciach k infekcii koronavírusom COVID 19

Príkaz rektora č. 11/2020
   Dodatok 1 k PR č. 11/2020
   Dodatok 2 k PR č. 11/2020
♦ Rozhodnutie rektora č. 10/2020
♦ Rozhodnutie rektora č. 9/2020
♦ Rozhodnutie rektora č. 8/2020

♦ Usmernenie dekanky FF UPJŠ 7
♦ Usmernenie dekanky FF UPJŠ 6 
odkaz na dokument použite po prihlásení do Repozitára dokumentov UPJŠ)
♦ Usmernenie dekanky FF UPJŠ 5 
odkaz na dokument použite po prihlásení do Repozitára dokumentov UPJŠ)
♦ Usmernenie dekanky FF UPJŠ 4 
odkaz na dokument použite po prihlásení do Repozitára dokumentov UPJŠ)
♦ Usmernenie dekanky FF UPJŠ 3
♦ Usmernenie dekanky FF UPJŠ 2
♦ Usmernenie dekanky FF UPJŠ 1