UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Do výskumu sexuálneho správania sa zatiaľ zapojilo 236 Sloveniek a Slovákov. Pridať sa môže každý účastník starší ako 18 rokov

 

– Sexuálne správanie treba vnímať ako integrálnu súčasť ľudského života.
– K výskumu pristúpili aktívnejšie ženy, nateraz tvoria až 2/3 respondentov.
– Sedemnásť percent účastníkov sa hlási k sexuálnym menšinám.
– Až 92 % respondentov priznáva, že aspoň raz v živote videli pornografiu...

Viac

Posledná aktualizácia: 05.12.2021