Prejsť na obsah

Aktuality

„Rozpísali“ sme Štúrovo pero: Sme tretí – a to je skvelé!

Časopis študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Univerzál sa zúčastnil na 30. ročníku celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2024 vo Zvolene. Porotcovia Gabriela Kajtárová a Jozef Bednár vyzdvihli najmä náš vizuál. Vraj nás dostatočne odlišuje od ostatných prihlásených časopisov. Tiež pochválili personálne články, maskota Verzálka a rubriku mediálnych odrazov. Mimochodom, v tejto rubrike sa objavil … Čítať ďalej
22. apríla 2024

Regionálne testovacie centrum ECL na FF UPJŠ

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach zaznamenala ďalší úspech v oblasti zvyšovania kvality hodnotenia jazykovej prípravy, konkrétne slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Prostredníctvom Centra jazykovej prípravy FF UPJŠ bolo na fakulte zriadené Regionálne testovacie centrum ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages – Európske konzorcium pre certifikáciu znalostí moderných jazykov).Medzinárodný skúšobný systém ECL poskytuje štandardizovaný testovací systém prispôsobený jazykom členských štátov EÚ. … Čítať ďalej
19. apríla 2024

O onomatopoji na svetovej úrovni

V jednom z najvýznamnejších svetových vydavateľstiev Mouton de Gruyter vyšla v týchto dňoch publikácia pod názvom Onomatopoeia in the World’s Languages. Ide o prvú publikáciu mapujúcu onomatopoju v jazykoch sveta, ktorá poskytuje komplexný, viacúrovňový opis zvukomaľby vo svetových jazykoch.Editormi publikácie a autormi kapitol sú prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD., a prof. PhDr. Pavol Štekauer, DrSc., z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej … Čítať ďalej
15. apríla 2024

UPJŠ navštívila vedúca slovenského tlmočníckeho oddelenia v Európskom parlamente

Vo štvrtok 4. apríla 2024 prijali prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD., na pôde Rektorátu UPJŠ v Košiciach Miroslavu Petrovskú, vedúcu slovenského tlmočníckeho oddelenia v Európskom parlamente. Počas stretnutia sa rokovalo o možnostiach spolupráce v oblasti stáží … Čítať ďalej
4. apríla 2024

Zaujímavá monografia z Katedry klasickej filológie FF UPJŠ

Matej Bel (1684 – 1749), magnum decus Hungariae (veľká ozdoba Uhorska), je známy svojím monumentálnym dielom Notitia Hungariae Novae historico-geographica (Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku), v ktorom sprístupnil súdobému čitateľovi rozsiahly súbor poznatkov o uhorských stoliciach, čím sa stal zakladateľom modernej uhorskej vlastivedy. Okrem tohto diela bol Matej Bel autorom aj viacerých menších prác. Medzi ne patrí aj správa publikovaná v roku 1741 … Čítať ďalej
27. marca 2024

Profesor Marián Andričík získal Cenu Dominika Tatarku

Literárny vedec, prekladateľ a prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., získal ďalšie prestížne ocenenie – v pondelok 18. marca 2024 si v bratislavskom Pálffyho paláci prevzal Cenu Dominika Tatarku za rok 2023. Odborná porota pod vedením literárneho vedca prof. PhDr. Petra Zajaca, DrSc., ocenila jeho preklad, kalendárium, poznámky, vysvetlivky a doslov k výberu poézie Garyho Snydera Stretnutie … Čítať ďalej
19. marca 2024

Prianie k MDŽ

Ctené kolegyne a študentky, milé dámy, prajeme Vám všetko najlepšie a všetko najkrajšie k Vášmu dnešnému sviatku.Buďte zdravé, šťastné, úspešné a milované! S úctou Vaši kolegovia a študenti

Na FF UPJŠ prednášal profesor Maurizio Viezzi

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach hostila v dňoch 4. a 5. marca 2024 prof. Maurizia Viezziho z Univerzity v Terste (Università degli Studi di Trieste). V rámci pozvanej prednášky pre budúcich prekladateľov a tlmočníkov, ale aj pre budúcich učiteľov anglického jazyka sa venoval výzvam spojeným s multilingvizmom a aspektom kvality tlmočenia. Po prednáške sa stretol s dekankou FF UPJŠ prof. Mgr. Renátou Panocovou, PhD.Profesor Maurizio Viezzi pôsobí na … Čítať ďalej
7. marca 2024

Vedenie fakulty sa opäť zišlo so zástupcami študentov

Začiatky a konce semestrov sa na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach už tradične spájajú s pracovnými stretnutiami vedenia fakulty so zástupcami študentov. Prvá schôdzka v aktuálnom semestri sa konala v pondelok 26. februára 2024 v Historickej aule Rektorátu UPJŠ.Pozvánku od vedenia prijali dve desiatky študentiek a študentov zastupujúce všetky tri stupne štúdia vrátane členiek a členov študentskej časti fakultného a … Čítať ďalej
27. februára 2024

Študuj na UPJŠ