Prejsť na obsah

Prvé absolventky programu dvojitých magisterských diplomov KAA FF UPJŠ s Černiveckou národnou univerzitou Jurija Fedkoviča na Ukrajine

1minút, 8sekúnd

 

Po úspešnom ukončení štúdia Mgr. Petry Fojtíkovej v júni 2019, ktorá ako prvá absolvovala svoje štúdium v schéme dvojitých magisterských diplomov na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Katedre anglického jazyka Fakulty cudzích jazykov Černiveckej národnej univerzity Jurija Fedkoviča na Ukrajine, svoje štúdium 30. 12. 2019 úspešne ukončili obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou tri študentky Černiveckej národnej univerzity.
Mgr. Viktória Linnik pod vedením školiteľov prof. PhDr. Pavla Štekauera, DrSc., a doc. Dr. Oleny Hnatkovskej, Mgr. Mariana Zinčuk vedená školiteľmi Mgr. Renátou Timkovou, PhD., a doc. Dr. Irynou Sapoznyk, a Mgr. Anna Dovhopola pod vedením školiteľov PhDr. Slávky Janigovej, PhD., a prof. Dr. Oleksandra Kolesnyka si v januári v Černivciach a začiatkom júla v Košiciach preberú svoje magisterské diplomy.
Vďaka patrí všetkým školiteľom a oponentom na UPJŠ a Černiveckej národnej univerzite, koordinátorke schémy na Černiveckej národnej univerzite Jurija Fedkoviča prof. Dr. Nadi Yesypenko, DrSc., zahraničným oddeleniam na Černiveckej národnej univerzite a Filozofickej fakulte UPJŠ.
Tešíme sa na ďalších študentov, ktorí sa do programu zapoja.

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
koordinátorka programu na KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ