Prejsť na obsah

Marián Andričík: „Gary Snyder je mi zo všetkých beatnických autorov najbližší“

2minút, 29sekúnd

Slovenský literárny priestor je bohatší o ďalšie výnimočné dielo prekladovej poézie. A opäť vďaka spojeniu vydavateľstva Modrý Peter a literárneho vedca, básnika, prekladateľa a prodekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Mariána Andričíka, PhD. V známom kníhkupectve v historickom centre Košíc uviedli v piatok 22. septembra 2023 do života rozsiahly výber z poézie posledného žijúceho beatnika Garyho Snydera.

Takmer tristostranová kniha Stretnutie s horami (Vybrané básne) prináša reprezentatívny prehľad Snyderovej básnickej tvorby, od jeho debutu Kamenný násyp (1959) až po nateraz poslednú zbierku Táto prítomná chvíľa (2015). Prekladateľ Marián Andričík vybral a čitateľom ponúka viac ako sto básní Garyho Snydera (1930), ku ktorým pridáva bohatý aparát poznámok a vysvetliviek, odborný doslov (Nájsť miesto v srdci) a podrobné kalendárium Snyderovho života a diela.
Zo všetkých beatnických autorov je mi najbližší práve Gary Snyder, vyznal sa počas uvedenia knihy do života literárny vedec, básnik, prekladateľ a prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. Aj keď sa v uplynulých rokoch koncentroval najmä na preklady diel anglického básnika Johna Miltona (Stratený raj, Modrý Peter, 2020 a Vrátený rajSamson bojovník, Modrý Peter, 2022), tvorba amerických beatnikov nie je preňho novou záležitosťou, keďže sa jej intenzívnejšie venoval na prelome storočí (antológie beatnickej poézie Nahý anjel, Ars Litera, 1995 a Beatnici, Slovart, 2010).
Najnovší výber obsahuje aj prepracované verzie starších prekladov básní Garyho Snydera zo spomínaných dvoch antológií. Preklad nemôžete nikdy pokladať za výsledný, konečný, finálny, vysvetlil Marián Andričík a ako príklad uviedol báseň Milton v žiare vatry, pri ktorej medzičasom vysvitlo, že jej autor čítal Miltona nie v interiéri pri kozube, ako sa pôvodne domnieval prekladateľ, ale vonku pri vatre.
Na uvedení knihy do života sa zúčastnili aj vydavateľ Peter Milčák (Modrý Peter), ktorý podujatie zároveň moderoval, a člen umeleckého súboru činohry Národného divadla Košice František Balog, ktorý predniesol niekoľko Snyderových básní. Prítomných hostí zaujala najmä záverečná báseň knihy Choď už, v ktorej sa Gary Snyder – slovami Mariána Andričíka v doslove publikácie – „drsným a zároveň veľmi emotívnym výrazom vyrovnáva so stratou svojej manželky Carole Lynn Koda“.
Pozitívne ohlasy na prvú samostatnú knihu Garyho Snydera v slovenčine už prišli od renomovaných odborníkov ako Mila Haugová, Ivan Štrpka, Peter Zajac či Ľubomír Feldek a informácie o nej má aj samotný 93-ročný Gary Snyder, s ktorým si Marián Andričík vymenil niekoľko správ mejlom.

Publikoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ