Prejsť na obsah

Dekanka FF UPJŠ poďakovala odchádzajúcim pedagógom

0minút, 57sekúnd

Rady vedecko-pedagogických pracovníkov Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ku koncu aktuálneho akademického roka opúšťa päť dlhoročných osobností vysokoškolského života – renomovaných odborníkov vo svojich oblastiach (literárna veda, politológia, sociálna práca, história a filozofia). V uplynulých dňoch sa s nimi postupne stretla dekanka FF UPJŠ prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD., aby sa im osobne poďakovala za ich prínos k rozvoju našej fakulty a univerzity.

Zoznam odchádzajúcich pedagógov:

  • prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ) – prvý dekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v rokoch 2007 – 2015,
  • Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. (Katedra politológie FF UPJŠ),
  • prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ),
  • doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc. (Katedra histórie FF UPJŠ),
  • Dr. h. c. prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D., LL.M. (Katedra filozofie FF UPJŠ).

Publikoval: Marián Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ