Prejsť na obsah

Osobné posolstvo dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach absolventkám a absolventom bakalárskeho štúdia

1minút, 9sekúnd

 

Milé bakalárky,
milí bakalári,

úprimne Vám blahoželám k úspešnému ukončeniu Vášho štúdia. Želám Vám veľa zdaru v ďalšom štúdiu, profesionálnom rozvoji a v osobnom živote. Verím, že vzdelanie, ktoré ste nadobudli na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, bude zdrojom Vášho napredovania počas magisterského štúdia a prispeje k šťastiu a pohode vo Vašich životoch.

Prosím, odovzdajte blahoželanie a ocenenie Vašim rodičom, príbuzným a blízkym, ktorí Vám počas štúdia boli – a aj naďalej budú – veľkou a pevnou oporou. Vaše úspechy, zvládanie náročných študijných a životných situácií, sú nepochybne zdrojom ich spokojnosti a šťastia.

Pokora v prijímaní obmedzení, ktoré sú v našich životoch nevyhnutné, je mimoriadne dôležitá. Už mesiace čelíme pandémii nového koronavírusu. Jej dôsledkom je aj toto moje neobvyklé blahoželanie. Nech nás to všetkých posilní a pomôže nám žiť v súlade s hodnotami, ktoré nás a našich blízkych urobia čo najšťastnejšími.

Bolo a bude nám cťou Vás naďalej vzdelávať!

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka FF UPJŠ v Košiciach

Košice 14. 9. 2020


Študuj na UPJŠ