Prejsť na obsah

Osobné posolstvo dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach absolventkám a absolventom magisterského štúdia

1minút, 28sekúnd

 

Milé magisterky,
milí magistri,

úprimne Vám blahoželám k úspešnému ukončeniu Vášho štúdia. Želám Vám veľa zdaru vo Vašej profesionálnej kariére, v ďalšom štúdiu a osobnom živote. Verím, že vzdelanie, ktoré ste nadobudli na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, bude zdrojom Vášho napredovania, múdreho rozhodovania a želanej životnej úrovne.

Prosím, odovzdajte blahoželanie a ocenenie svojim rodičom, príbuzným a blízkym, ktorí Vám boli počas štúdia oporou. Mať sa s kým podeliť o úspechy aj neúspechy, radosti i starosti, patrí k najvyšším životným hodnotám.

Ostaňte, prosím, s nami – so svojimi učiteľmi – v kontakte. Informácie o tom, ako sa Vám darí, sú a budú pre nás veľmi dôležité, lebo bez nich by sme ani my v ponuke nášho štúdia nevedeli napredovať. Na kvalite ponúkaného štúdia nám mimoriadne záleží a Vaše skúsenosti, názory a odporúčania sú v tomto ohľade pre nás veľmi vzácne.

Pokora v prijímaní obmedzení, ktoré sú v našich životoch nevyhnutné, je mimoriadne dôležitá. Už mesiace čelíme pandémii nového koronavírusu. Jej dôsledkom je aj toto moje neobvyklé blahoželanie a rozlúčenie sa s Vami. Nech nás to všetkých posilní a pomôže nám žiť v súlade s hodnotami, ktoré nás a našich blízkych urobia čo najšťastnejšími.

Bolo nám cťou Vás vzdelávať!

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka FF UPJŠ v Košiciach

Košice 14. 9. 2020


Študuj na UPJŠ