Prejsť na obsah

Deň učiteľov na FF UPJŠ: Byť pedagógom je poslanie

1minút, 4sekúnd

 

Študenti Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach si tohtoročný Deň učiteľov pripomenuli vskutku netradične. V areáli na Moyzesovej ulici premiérovo zorganizovali podujatie, ktorým chceli jednak poďakovať svojim pedagógom a zároveň upozorniť ostatných študentov, že byť učiteľom je životné poslanie. Na znak spolupatričnosti s učiteľským stavom rozdávali symbolické červené stužky. Podujatie ukončili v spoločenskej sále budovy Minerva diskusiou s učiteľmi z praxe – PaedDr. Jánom Gállom, ThLic. Tomášom Filipom, PhD., a RNDr. Máriou Lukáčovou, PhD.
„Chceme sa veľmi pekne poďakovať vedeniu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a osobitne pani dekanke prof. PhDr. Oľge Orosovej, CSc., za to, že našu aktivitu podporila a potešila nás aj osobnou účasťou. Veľmi si tento ústretový krok vážime. Veríme, že aj pre študentov bola táto akcia prínosom,“ uviedla jedna z organizátoriek – študentka učiteľstva histórie a anglického jazyka a literatúry Bc. Simona Albertová.
Na organizácii podujatia ďalej participovali: Bc. Patrícia Brenková, Bc. Patrícia Kačmárová, Bc. Ivana Pastiríková a Bc. Marek Tirpák.

Text: M. Gladiš
Foto: P. Brenková


Študuj na UPJŠ