Prejsť na obsah

Dni Sankt-Peterburskej filozofie na Slovensku, Košice 2019

1minút, 23sekúnd

V dňoch 18. 3. – 29. 3. 2019 sa na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnil III. ročník podujatia Dni Sankt-Peterburgskej filozofie na Slovensku, Košice 2019. Toto podujatie bolo organizované v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry na Slovensku so sídlom v Bratislave.
Na Katedru filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach pricestovali v rámci pracovnej návštevy, realizovanej na základe výmenného programu Erasmus+, významní profesori Inštitútu filozofie Sankt-Peterburskej štátnej univerzity v Petrohrade prof. Boris Markov, DrSc., a prof. Igor Evlampiev, DrSc.
Pri tejto príležitosti boli vzácni hostia prijatí vedením FF UPJŠ – dekankou prof. PhDr. Oľgou Orosovou, CSc. Počas ich stretnutia – za prítomnosti vedúceho Katedry filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ Prof. h. c. prof. PhDr. Vladimíra Leška, CSc., a organizátora podujatia doc. PhDr. Petra Nezníka, CSc. – boli v priateľskom ovzduší a vzájomnom porozumení otvorené dôležité otázky spolupráce v oblasti vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti. Rovnako boli prerokované jednotlivé oblasti spolupráce medzi našimi fakultami do budúcna a ocenené doterajšie úspechy a výsledky spolupráce.
V rámci cielenej prípravy študentov v jednotlivých programoch vzdelávania – zvlášť 3. stupňa vzdelávania (PhD.) – boli posúdené plány, reálne možnosti a formy prehĺbenia a rozšírenia doterajších kontaktov a spolupráce. Záujem a podpora z obidvoch strán je o mobility pedagógov a študentov.

doc. PhDr. Peter Nezník, CSc.
Katedra filozofie a dejín filozofie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ